Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë » INDUSTRIA JO USHQIMORE